PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Hệ thống văn bản pháp luật Hình sự với số lượng rất lớn, bao gồm Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự, các Nghị Quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị định và Thông tư. Luật Huy Thành sẽ cập nhật nhiều nhất có thể để Quý Khách hàng có thể tham khảo, tải về khi cần.

Nghị Quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

Nghị Quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

1. Về tình tiết “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 của BLHS 1.1. Cũng được áp dụng tình tiết “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Bị cáo là người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 15 tuổi khi phạm tội và cha, mẹ của họ đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt...

05/01/2018


Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống mua bán người

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân.

05/01/2018


Bộ luật Hình sự năm 1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009)

Bộ luật Hình sự năm 1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009)

Đánh bạc BaccaratBộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu...

05/01/2018


Bộ luật Tố tụng Hình sự

Bộ luật Tố tụng Hình sự

Đánh bạc BaccaratBộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong...

05/01/2018


Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Đánh bạc BaccaratNghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo

05/01/2018


Tội tổ chức đánh bạc

Tội tổ chức đánh bạc

Đánh bạc BaccaratHiện nay, tình hình đánh bạc, tổ chức đánh bạc đang diễn ra một cách tràn làn, khó kiểm soát và vụ việc ngày càng tinh vi, phức tạp…Để thỏa mãn “cơn khát đỏ đen” của các con bạc thì một số đối tượng đã bất chấp pháp luật, đứng ra tổ chức các chiếu bạc để hòng thu lợi cho bản thân mình. Hanh vi này đem lại nhiều hậu...

05/01/2018


bttop