THUẾ TÀI CHÍNH

Đánh bạc BaccaratDịch vụ pháp lý về Pháp luật Thuế, Tài chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư  về Thuế, kiến thức pháp luật về Thuế, Tư vấn pháp luật về Thuế và Văn bản Pháp luật về Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với từng loại thuế khai

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế

Nếu công ty tôi không đồng ý với kết luận của Thanh tra nhà nước về nghĩa vụ nộp thuế của công ty thì chúng tôi có quyền gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước trong hoạt động quản lý thuế.

29/09/2020


Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất

Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất

Đánh bạc BaccaratTôi đang có vướng mắc về quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế mới nhất, nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/09/2020


Thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời hạn nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/09/2020


Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Theo quy định pháp luật, trường hợp nào cơ quan thuế công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Công tôi thuộc trường hợp được hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiện đang làm đơn đề nghị để được hoàn thuế. Vậy luật sư cho tôi hỏi là hồ sơ bao gồm những gì?

29/09/2020


Giao dịch với cơ quan thuế

Giao dịch với cơ quan thuế

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch với cơ quan thuế được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Khai thuế tài nguyên

Khai thuế tài nguyên

Đánh bạc BaccaratTheo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ khai thuế tài nguyên được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

29/09/2020


Khai thuế bảo vệ môi trường

Khai thuế bảo vệ môi trường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khai thuế bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/09/2020


Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế

Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế

Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

Đánh bạc BaccaratKể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì trong thời hạn bao lâu doanh nghiệp phải đăng ký thuế? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn đăng ký thuế lần đầu.

29/09/2020


Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế

Đánh bạc BaccaratTheo pháp luật hiện hành, văn bản giao dịch với cơ quan thuế được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/09/2020


Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

Đánh bạc BaccaratViệc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

28/09/2020


Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan

Đánh bạc BaccaratTheo quy định của pháp luật hiện hành hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.   

28/09/2020


Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Đánh bạc BaccaratCông ty tôi có xuất khẩu hàng khô sang nước ngoài nhưng do một số nguyên nhân nên công ty tôi phải nhập khẩu trở lại Việt Nam số lượng hàng hóa đã xuất khẩu. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp công ty tôi có được hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập?

28/09/2020


Miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí nào sẽ được miễn thuế xuất nhập khẩu? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí.

28/09/2020


Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

Quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế

Mỗi loại sản phẩm hàng hóa đều có những quy định riêng về việc quản lý để đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế?

25/09/2020


Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế

Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế

Trên thị trường, tôi thấy có một số cửa hàng ghi biển là bán hàng miễn thuế. Tôi chưa nắm rõ hàng miễn thuế cụ thể là gì cũng như đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế. Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

25/09/2020


Thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến

Thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến

Hàng miễn thuế sẽ có những điều kiện riêng để được phép lưu hành trên thị trường. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến được quy định như thế nào?

24/09/2020


Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

Theo pháp luật hiện hành, việc miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

24/09/2020


bttop