LAO ĐỘNG

Thời gian xóa kỷ luật đối với cán bộ, công chức là bao lâu?

Thời gian xóa kỷ luật đối với cán bộ, công chức là bao lâu?

Đánh bạc BaccaratChào luật sư, tôi là công chức và có thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Vậy cho tôi hỏi thời gian xóa kỷ luật đối với cán bộ, công chức là bao lâu?

09/10/2020


Trình tự ra quyết định kỷ luật công chức

Trình tự ra quyết định kỷ luật công chức

Đánh bạc BaccaratTôi đang có một vướng mắc không biết trình tự ra quyết định kỷ luật công chức được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp.

09/10/2020


Có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Năm nay tôi 50 tuổi, đang là công chức tại Liên đoàn lao động tỉnh. Do sức khỏe yếu, tôi có nhu cầu muốn nghỉ hưu trước tuổi. Tôi đang có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề có được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật hiện hành không?

08/10/2020


Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức

Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức

Đánh bạc BaccaratLuật sư cho tôi hỏi, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức theo quy định pháp luật hiện hành thuộc về ai?

07/10/2020


Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Chào luật sư, cho tôi hỏi người đã nghỉ việc,, nghỉ hưu có bị xử lý kỷ luật được không và nếu có thì trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như thế nào?

07/10/2020


Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Đánh bạc BaccaratTôi đang có băn khoăn không biết thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc nghỉ hưu thuộc về ai? Mong được Luật sư giải đáp.

07/10/2020


Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ

Luật sư cho tôi hỏi trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ theo quy định của pháp luật được thực hiện như thế nào?

07/10/2020


Hội đồng kỷ luật công chức

Hội đồng kỷ luật công chức

Tôi đang có thắc mắc liên quan đến hội đồng kỷ luật công chức, tôi chưa hiểu rõ lắm cách hoạt động và nguyên tắc làm việc của hội đồng này. Mong được Luật sư giải đáp

07/10/2020


Công chức vắng mặt có được tổ chức cuộc họp hội đồng kỷ luật không?

Công chức vắng mặt có được tổ chức cuộc họp hội đồng kỷ luật không?

Tôi là công chức bị đưa ra xử lý kỷ luật, tuy nhiên tôi vì một số lý do nên đã không đến cuộc hội đồng kỷ luật. Vậy tôi muốn biết công chức vắng mặt có được tổ chức cuộc họp hôi đồng kỷ luật không?

07/10/2020


Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức

Đánh bạc BaccaratLuật sư cho tôi hỏi khi viên chức thực hiện hành vi nào thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

05/10/2020


Mức độ của hành vi vi phạm để xác định hình thức xử lý kỷ luật

Mức độ của hành vi vi phạm để xác định hình thức xử lý kỷ luật

Mức độ của hành vi vi phạm để xác định hình thức xử lý kỷ luật được xác định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

05/10/2020


Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đánh bạc BaccaratLuật sư cho tôi hỏi thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là bao lâu theo quy định pháp luật hiện hành?

05/10/2020


Cách chức đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Cách chức đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đánh bạc BaccaratCán bộ, công chức thực hiện những hành vi như thế nào sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

05/10/2020


Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức

Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức

Luật sư cho tôi hỏi được áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ, công chức trong trường hợp nào theo quy định mới nhất?

05/10/2020


Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức khi nào?

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức khi nào?

Luật sư cho tôi hỏi cán bộ, công chức thực hiện những hành vi như thế nào thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với cán bộ, công chức?

05/10/2020


Ra nước ngoài định cư có được hưởng luôn bảo hiểm xã hội một lần không?

Ra nước ngoài định cư có được hưởng luôn bảo hiểm xã hội một lần không?

Tôi là công ty được 8 năm và có đóng bảo hiểm xã hội, giờ tôi có lấy một người chồng Đài Loan và muốn sang đó định cư luôn nên đã làm đơn nghỉ việc. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi ra nước ngoài định cư có được hưởng luôn bảo hiểm xã hội một lần không?

29/09/2020


Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người đi định cư nước ngoài

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người đi định cư nước ngoài

Đánh bạc BaccaratTôi nghỉ việc tại công ty được 3 tháng nay tôi muốn ra nước ngoài định cư với bố mẹ luôn ở đó nên có nhu cầu hưởng BHXH một lần. Vậy cho tôi hỏi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người đi định cư nước ngoài gồm những gì?

29/09/2020


Người lao động nghỉ việc có phải thông báo bằng văn bản không?

Người lao động nghỉ việc có phải thông báo bằng văn bản không?

Tôi nghỉ việc tại công ty có báo trước 30 ngày, nhưng hiện nay đến khi tôi nghỉ công ty lại phạt tôi vì không thông báo bằng văn bản cho công ty trước đó. Vậy cho tôi hỏi người lao động nghỉ việc có phải thông báo bằng văn bản không?

28/09/2020


Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bị chậm thì có được hưởng nữa không?

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bị chậm thì có được hưởng nữa không?

Tôi sau khi nghỉ thai sản xong và đi làm lại đã nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản tuy nhiên do sai sót của bên kế toán công ty nên hồ sơ của tôi bị nộp muộn cho đến nay tôi cũng chưa nhận được tiền thai sản. Vậy luật sư cho tôi hỏi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bị chậm thì có được hưởng nữa không?

28/09/2020


Cách tính trợ cấp tinh giản biên chế

Cách tính trợ cấp tinh giản biên chế

Tôi thuộc đối tượng tinh giản biên chế trong năm nay. Theo tìm hiểu, nếu tinh giản biên chế, tôi sẽ được hưởng trợ cấp của nhà nước về việc này. Vậy, luật sư có thể giải đáp giúp tôi, cách tính trợ cấp tinh giản biên chế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

25/09/2020


bttop